Tietosuoja

Tietosuoja NavigareSpectrum ja MiMaVe.Design.Photo -sivustoilla


Yhteydenotto tietosuoja-asioissa:

tietosuoja(at)navigarespectrum.fi

Tietojen tarve: 

Tietoja kerätään yhteydenottopyyntöihin vastaamiseen ja muuhun yhteydenpitoon. Tietoja voidaan myös käyttää mahdollisissa ongelmatapauksissa ja niiden ratkaisuissa. Yleisiä tietoja kerätään vain toiminnallisuuden ylläpitämiseksi.

Tiedon keruu:

Kerätty tieto tulee täytetyistä ja lähetetyistä lomakkeista ja sähköpostiliikenteestä. Yleistä tietoa kerätään sivustojen käyttöön liittyen.

Oikeus omiin tietoihin:

Käyttäjällä on oikeus saada itseään koskevaa tietoa ja saada tietoa myös poistetuksi tai muutetuksi. Tämä edellyttää, että käyttäjä voidaan tunnistaa. Tiettyjä tietoja voidaan poistaa, jos niille ei ole esim. lainsäädännöllistä estettä.

Tietojen säilytys:

Tietoja säilytetään verkkopalveluntarjoajan palvelimilla ja joillakin yksittäisillä laitteilla salasanasuojauksen takana. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi jos laki tai muu vastaava näin vaatii. Tietoja säilytetään toistaiseksi tai maksissaan lain kehyksien mukaan. Tietoja ei ole tarkoitus siirtää EU-alueen ulkopuolelle.